طراحی راه حل های نو آورانه در حوزه شهری- اجتماعی

استودیو نوآوری شهری ماموت (MUIS)

خدمات

استودیو نوآوری شهری ماموت (MUIS) از شکل‌گیری و توسعه یک ایده اولیه حول ایجاد نوآوری در فرآیندهای مشاوره و مطالعات شهری رایج شکل گرفته است. تلاش ما در این مرکز، که در حال حاضر به عنوان یک استارتاپ استودیو شناخته می‌شود، کشف، ایجاد و تسریع ایده‌های نوآورانه در زمینه مطالعات شهری و ساختارهای مدیریتی به شرح زیر است:

مردم شهر

به عنوان یک بستر مشارکتی در راستای شناخت و تدوین شبکه و نظام مسائل محلی، شهری و منطقه‌ای

هم آفرینی شهری

به عنوان یک بستر اجتماعی تعاملی برای طراحی راه‌حل برای شبکه مسائل احصا شده در فرآیندها و الگوهای مدیریتی و اجرایی شهرها.

آمایشگاه فرهنگ و فناوری

فراهم آوردن بستر فیزیکی و فضایی جهت فعالیت‌های نوآورانه فعالان اجتماعی و اقتصادی در محلات شهری

برندسازی شهری

فراهم آوری فرصت‌های توسعه پایین به بالا و از درون جوامع محلی

درباره ما

مجموع بسترهای نوآورانه فوق در راستای تحقق عملیاتی مفهوم متعالی “کنش جمعی“ است. این مفهوم به عنوان رویکرد مطرح در ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری روز دنیا، متمرکز بر ساخت جامعه‌ای است که در آن ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان در فرایندی همکارانه و هماهنگ برای حل مسائل مشارکت دارند.

 

۶۸۷

مشتری های شاد

۲۳۴۸

پروژه های پایان یافته

۴۵۰

کارشناسان ماهر

۱۲۰۰

ارسال های رسانه ای

انتشارات