مشهد، کارخانه نوآوری 

muis@mammute.co

ساعت اداری : 8 الی 16

درباره ما

درباره ما

استودیو نوآوری شهری ماموت (MUIS) از شکل‌گیری و توسعه یک ایده اولیه حول ایجاد نوآوری در فرآیندهای مشاوره و مطالعات شهری رایج شکل گرفته است. تلاش ما در این مرکز، که در حال حاضر به عنوان یک استارتاپ استودیو شناخته می‌شود، کشف، ایجاد و تسریع ایده‌های نوآورانه در زمینه مطالعات شهری و ساختارهای مدیریتی به شرح زیر است:

به عنوان یک بستر مشارکتی در راستای شناخت و تدوین شبکه و نظام مسائل محلی، شهری و منطقه‌ای

به عنوان یک بستر اجتماعی تعاملی برای طراحی راه‌حل برای شبکه مسائل احصا شده در فرآیندها و الگوهای مدیریتی و اجرایی شهرها

 

که بستر فیزیکی و فضایی فعالیت‌های نوآورانه فعالان اجتماعی و اقتصادی در محلات شهری را فراهم می‌نماید

 

«برندسازی شهری بر اساس دارایی‌های محلی» که فرصت‌های توسعه پایین به بالا و از درون جوامع محلی را فراهم می‌کند

 

درباره ما

مجموع بسترهای نوآورانه فوق در راستای تحقق عملیاتی مفهوم متعالی “کنش جمعی“ است. این مفهوم به عنوان رویکرد مطرح در ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری روز دنیا، متمرکز بر ساخت جامعه‌ای است که در آن ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان در فرایندی همکارانه و هماهنگ برای حل مسائل مشارکت دارند.
علاوه بر این، تاکنون در استارتاپ استودیو MUIS و شتابدهنده کاواهنرخلاق ماموت دوازده استارتاپ شهری در زمینه‌های تجارت محلی، حمل و نقل سبز، مسکن سبز و گردشگری شهری ظهور و رشد کرده‌اند. همچنین به عنوان یک مرکز آموزشی و پژوهشی نوآورانه بیش از صد دوره کارگاه‌های آموزشی آنلاین، سی و سه رویدادهای هم‌آفرینی حول مسائل اقتصادی، کالبدی و فرهنگی- هویتی برگزار گردیده و شش عنوان پژوهش علمی با موضوعات زون‌های نوآوری شهری، کارآفرینی شهری و توسعه مشارکت-مبنا و دارایی محور محلی در سه سال اخیر انجام شده است.

فرآیند استودیو نوآوری شهری ماموت

تیم تخصصی

با رهبری ما آشنا شوید

علی فاضل هاشمی

لورم

علی فاضل هاشمی

لورم

علی فاضل هاشمی

لورم