هم آفرینی "طراحی مدل‌های نوآورانه اقتصادی برای بهره‌برداری از بناهای هویتی"

خلق بدیل‌های نوآورانه فرهنگ مبنا با توجیه اقتصادی برای بهره‌برداری از بناهای هویتیT تغییر نگرش سرمایه‌گذاران و مدیران شهری درباره ظرفیت‌های بناهای هویتی و ارائه زمینه‌های نوین سرمایه‌گذاری و تحول در فرایندهای طراحی راه‌حل برای مدیریت و بهره‌برداری از بناهای هویتی از اهداف بنیادین این رویداد نوآورانه اجتماعی بوده است.

هدف کلان این پژوهش، از بین بردن ضعف علمی و مدیریتی در مواجه با گرایش‌های سرمایه‌گذاری در بناهای هویتی کلانشهر مشهد است. فرایند برنامه‌ریزی شده در این مطالعه علمی-عملیاتی، به دنبال دستیابی به بدیل‌های اقتصادی است که همزمان با حفظ ارزش‌های هویتی و کالبد و فیزیک بناهای قدیمی و تاریخی، جذابیت‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران دارند. از این رو می‌توان اهداف این پژوهش را موارد زیر دانست:

 • خلق بدیل‌های نوآورانه فرهنگ مبنا با توجیه اقتصادی برای بهره‌برداری از بناهای هویتی
 • تغییر نگرش سرمایه‌گذاران و مدیران شهری درباره ظرفیت‌های بناهای هویتی
 • ارائه زمینه‌های نوین سرمایه‌گذاری و تحول در فرایندهای طراحی راه‌حل برای مدیریت و بهره‌برداری از بناهای هویتی

این پژوهش عملیاتی با مشارکت دویست و ده تن از متخصصین حوزه مطالعاتی اقتصاد شهری، مالکان ابنیه هویتی به عنوان استقاده کنندگان، متخصصین معماری و شهرسازی، جامعه شناسی و مردم‌شناسی شهری و کنشگران اجتماعی شهری صورت گرفته است. در این پژوهش، دیدگاه‌های مختلف درباره الگوهای بهره‌برداری از بناهای هویتی از ابعاد گوناگون زیر مطرح شده و مورد گفتگو قرار گرفته است:

 • اصول سرمایه‌گذاری
 • تجربیات جان‌بخشی به بناهای هویتی
 • گردشگری خلاق
 • نقش‌آفرینی مدیریت شهری
 • توسعه اقتصاد فرهنگی
 • ارائه ایده‌های خلاقانه شهری
 • بوم مدل کسب وکار

نه کارگاه‌ آنلاین گفتگو محور، پیش رویداد هم‌آفرینی اجتماعی بوده، که با حضور تمامی مشارکت‌کنندگان در قالب تیم‌های ایده‌پردازی در کارخانه نوآوری مشهد برگزار شده است. در این هم‌آفرینی، بستر لازم برای گفتگو، تعامل با حرفه‌مندان، ارتباط با سرمایه‌گذارن و مالکان و تبادل آرا و نظرات میان مشارکت کنندگان در قالب گفتگوهای دسته جمعی فراهم شده و منتورهای رویداد با تخصص‌های عمران، جامعه‌شناسی، اقتصاد شهری، شهرسازی، طراحی شهری، معماری و تسهیلگری اجتماعی تیم‌ها را در فرایند ایده‌پردازی، برنامه‌ریزی و طراحی راهبری نموده‌اند.

نتایج نهایی پژوهش عملیاتی 

حاصل گفتگو و ایده‌پردازی تیم‌های مشارکت کننده در این پژوهش عملیاتی، ایده‌های نوآورانه‌ای است که با استفاده از روش‌های مختلف، بدیل‌های بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری را ارائه داده‌اند. محورهای اصلی این ایده‌ها عبارتند از:

 • بوتیک هتل
 • باغ موزه
 • خانه تجربه مرمت
 • فضای خلاق اشتراکی
 • خانه زبان
 • کافه دانش
 • اپلیکیشن سرمایه ساز
 • خانه سلامت
 • مرکز نوآوری بانک و سرمایه
 • مرکز نوآوری شهری