کارگاه آموزشی مفاهیم عمیق جاوا اسکریپت

از پیش نیاز های این دوره آشنایی با برنامه نویسی و خود زبان جاوا اسکریپت است.

در عین حال پیش نیازهای غیر فنی مانند داشتن انگیزه و زمان کافی به مراتب از پیش نیازهای فنی مهمتر و ضروری ترند.
برای ثبت نام در دوره باید حتما پیشنیازهای زیر را داشته باشید :

  • آشنایی با زبان های برنامه نویسی
  • تجربه برنامه نویسی با جاوا اسکریپت
  • داشتن وقت و انگیزه کافی
  • توانایی پرداخت هزینه دوره
120,000 تومان