کسب و کار

19%
تخفیف

پکیج مهارت های نرم ویژه مدیران

این دوره جامع از اهمیت خاصی در شکل گیری و آگاهی بخشی برای افراد در سمت های مدیریتی برخوردار است. این دوره شامل کارگاه های آموزشی پرمخاطب می باشد که با فراگیری و اتمام این…

650,000 تومان
15%
تخفیف

مفهوم مدیر محصول و توسعه محصول

توسعه محصول با درک مفاهیم مدیر محصول ممکن می شود

220,000 تومان