مشهد، کارخانه نوآوری 

muis@mammute.co

ساعت اداری : 8 الی 16

گزارش قشم – UTC

گزارش قشم-UTC

گزارش سی و یک رویداد هم آفرینی اجتماعی ما که به عنوان اولین پردیس متفکر شهری (UTC) در ایران انجام شد، توسط کمپین جهانی شهری، UN Habitat منتشر شده است. UTC یک انجمن تعاملی برای پزشکان، محققان و متخصصان شهری است تا تجربیات و دانش خود را با روحیه یادگیری و همکاری به اشتراک بگذارند. رویداد مشارکت اجتماعی ما در جزیره قشم بر اساس چارچوب UTC طراحی شده است، و ما مفتخریم که فرآیندی نوآورانه را توسعه داده‌ایم که با SDGs 5، 8، و 11.3 و مناطق اقدام گزارش شهر ما نیاز داریم، از جمله اقتصادی، هماهنگ است. فرصت ها برای همه، حکومت محلی، و یادگیری و نوآوری.

نتایج اصلی اولین UTC ما در جزیره قشم به شرح زیر است:

ما میزبان هشت کارگاه تعاملی در مورد مدل‌های کسب‌وکار، گردشگری، بازاریابی دیجیتال، ارائه‌های حرفه‌ای، شهرهای هوشمند، و مهارت‌های گفتگو با استفاده از بازی‌های سرگرم‌کننده برای ۸۰ شرکت‌کننده محلی بودیم (SDG 4 – جوامع را برای کسب‌وکارها و نوآوری توانمند می‌کند).
ما گروهی متشکل از 80 فعال محلی هنری در زمینه‌های صنایع دستی، معماری، عکاسی، راهنمای تور، نقاشی، شعر و غذاهای محلی تأسیس کردیم (SDGs 5,10 – شمول اجتماعی).
ما برای 21 تیم محلی برای حمایت از توسعه اقتصادی محلی برنامه های تجاری ایجاد کردیم (SDG 8).
ما در مورد شبکه منابع انسانی خلاق محلی 80 نفره برای تقویت هماهنگی و همکاری قوی تر (SDG 11) یاد گرفتیم.
ما از یک نقشه تعاملی برای شناسایی شبکه دارایی‌های محلی، از جمله مکان‌ها، افراد، جاذبه‌های طبیعی و پتانسیل‌های اجتماعی برای اطمینان از انسجام سیاست‌ها استفاده کردیم.
علاوه بر این، ما پیش‌بینی می‌کنیم که برنامه ما منجر به یک برنامه عملیاتی شود که الگوهای مشارکت عمومی را در شهرها در آینده تقویت کند، علاوه بر این، تمایل مردم را برای مشارکت در فرآیند طراحی راه‌حل به صورت محلی افزایش می‌دهد. این یافته‌ها یک نمای کلی عملی برای ارتقای نرخ مشارکت در شهرهای آینده ارائه می‌دهند، اصلی که در تمام مقالات توسعه پایدار برای طراحی سکونتگاه‌های انسانی فراگیر بر آن تاکید شده است.
به طور کلی، رویداد ما نشان داد که چارچوب UTC می تواند به طور موثر برای تقویت نوآوری، همکاری و شمول اجتماعی به کار رود. ما امیدواریم که تجربه ما الهام بخش شهرهای دیگر برای پذیرش این چارچوب و ترویج توسعه پایدار و رشد فراگیر در جوامع خود باشد.

 

کتاب های تازه