درخواست فرم

فرم درخواست سرویس های شتابدهنده

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*

Please enter a number from 10 to 80.
Max. file size: 5 MB.

هم اکنون جایی مشغول به کارید؟*

به صورت ........ در کسب و کار فعالیت دارم.*

برای هر یک از اعضا به مانند مدل روبه رو بنویسید: حیدر مریم زاده - برنامه‌ نویس

در صوررت داشتن وب سایت آدرس آن‌ را وارد کنید.

زمان شروع به فعالیت*
در صورت حضور در مرحله ایده این فیلد را پر نکنید.

به صورت کامل توضیح دهید.

وظیفه هر کدام را شرح دهید.

نیازهای مالی پروژه را شرح داده و برنامه پیشنهادی خود برای تزریق منابع مالی را شرح دهید.
Max. file size: 5 MB.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/honarekhalagh/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420